פורים ביפו העתיקה – כבר למעלה מ-2,000 שנה!

מאת: נעמה מאירוביץ', מנהלת מוזאון יפו העתיקה ואוצרת האגף הארכיאולוגי

 

החוקרים חלוקים בשאלה מתי החלו בני ישראל לחגוג את חג הפורים?

מתי מצוות החג והלכותיו נחשבו מחייבים ככל החגים?

הטענה היא כי חג הפורים נחוג באופן נרחב בימי בית המקדש השני בשמחה ומשלוח מנות, ולראייה, בראש ובראשונה, את אזכורו של "היום המורדוכאי" בספר חשמונאים ב', טו', לו' בו מסופר על ניצחון החשמונאים על ניקנור המצביא הסלאוקי שנהרג בקרב, יום לפני חג הפורים.

כלומר ביפו, העיר החשמונאית, חוגגים את חג הפורים כבר למעלה מ- 2,000 שנה!

ולא רק חג של יום אחד אלא שני ימי פורים:

בערים עתיקות שבהן קיים ספק אם הייתה חומה מימות יהושע בן נון חוגגים את פורים בשני הימים, בין הערים שקיים לגביהן ספק כזה הן רוב הערים העתיקות בארץ ישראל, כצפת, טבריה, חברון ויפו.

 

* מסקרן אך  נראו חגיגות פורים ביפו החשמונאית ?

* איזה דמות שבתה דמיונם ו"כיכבה" בתחפושות?

* איך נראתה אז תהלוכת העדליידע ביפו?

ומה היה במשלוח המנות?

 

Biblical illustrations by Jim Padgett, courtesy of Sweet Publishing, Ft. Worth, TX, and Gospel Light, Ventura, CA. Copyright 1984.