קול קורא לתכנון וביצוע של מיצב צל אומנותי ארעי בנמל יפו ויפו העתיקה!

 

 

חברת אתרים בחוף תל אביב מזמינה את הציבור להגיש הצעות לתכנון וביצוע של מיצב צל אומנותי ארעי בנמל יפו ויפו העתיקה, כמפורט בהמשך.

התקציב שהועמד לרשות כל אחד מהמייצבים הינו 45,000 ₪  בתוספת מע"מ.

את ההצעות יש להגיש עד ה 15.3.20 ב-12:00 לכתובת דואר אלקטרוני [email protected]

אתרים מבקשת להבהיר כי אין מדובר במכרז והיא איננה מחויבת לקבל הצעה כלשהיא ובכלל זאת את ההצעה הזולה ביותר.

 

רקע

חברת "אתרים" המנהלת את רצועת חוף הים של העיר תל-אביב יפו מבקשת להמציא מייצג צל -אומנותי, ארעי, עונתי, אושר יוצג לקהל המבקרים ביפו העתיקה ו/או נמל יפו לאורך החודשים; מאי עד ספטמבר. יובהר, כי בכל מתחם יוצב מייצג צל שונה או דומה אך לא זהה.  על המייצג להיות ראשית, אומנותי ויצרתי ויחד עם זאת פתרון פונקציונלי וארעי לצל. חברת אתרים אינה מתחייבת לבחור לקבל הצעה כל שהיא מתוך ההצעות שתתקבלנה.

 1. מטרה

מטרת המיזם היא להמציא פתרון מעשי, בר ביצוע של מיצג הצללה אומנותי – ארעי במתחמים הנבחרים. האמנים מתבקשים לתת מענה אומנותי, ארעי לצל תלוי ו/או עומד שאינו מתחבר באופן קבע לקרקע ו/או עמודות תמיכה. על ההצעה להתאים לאחד או שני המתחמים; יפו העתיקה- כיכר קדומים ונמל יפו. בכל מתחם, יוצג מייצג אומנותי אחר או דומה.

 1. תקציב

לכל מיצג אומנותי תקציב של 45 אש"ח+ מע"מ כולל שכר אמן/ מפיק, חומרים, התקנה ו/או תלייה למעט מהנדס קונסטרוקציה אשר "חברת אתרים" תספק.

 1. תיאור המתחמים להצללה

 

יפו העתיקה- במת כיכר קדומים.

 • נדרש פתרון הצללה ארעי אשר יילקח בחזקת מיצג אומנותי ויתפרש מעל במת כיכר קדומים. הבמה הינה מלבנית במידות: 15.20מ'* 19.30 מ'.
  בכל אחד מארבעת קצוות השטח (הבמה) יש עמוד עליו ניתן להתקין הצללה עליונה.
 • תמונה להמחשה:

נמל יפו-

 • הטיילת המזרחית, שלושה קטעים: (יש לבחור 2 מתוך שלושת הקטעים).
  א. 30 מ' על 8 מ'.
  ב. 25 מ' על 12 מ'.
  ג. 25 מ' על 12 מ'.
 • תמונה להמחשה: