יומן ארועים

Calendar of אירועים ופעילויות

Calendar of אירועים ופעילויות
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
1

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

2

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

3

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

4

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

5

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

6

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

7

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

8

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

9

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

10

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

11

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

12

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

13

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

14

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

15

ההצגה "ארוחת שישי" בתיאטרון הסמטה

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

16

תאטרון יפו מציג: אום כולת'ום – מחזה מוזיקלי

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

17

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

18

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

19

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

20

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

21

טנגו רחוב בכיכר קדומים

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

22

תיאטרון יפו מציג: מחכים לגודו

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

23

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

24

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

25

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

26

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

27

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

28

'אתר' מארח: "הדבר" – מועדון אמנות זמני

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

29

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

30

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

31

תערוכה חדשה בגלריה שארלוט: Sabrina Ratté – Aliquis

1
2
3
4
+ ייצוא אירועים