יומן ארועים

Calendar of אירועים ופעילויות

Calendar of אירועים ופעילויות
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
26

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

27

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

28

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

29

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

30

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

1

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

2

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

3

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

4

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

5

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

6

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

7

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

8

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

התערוכה ES CAPE | חלל creators, סמטת מזל דגים 15, יפו העתיקה

9

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

10

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

11

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

12

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

13

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

14

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

15

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

16

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

גאווה 2202 ★ מחוץ לקופסה 4 בגלריית קופסאות האור ★ יפו העתיקה

"בִּטנת הנשגב" במוזיאון יפו העתיקה | תערוכת הסיום של בוגרי התכנית ללימודי אוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה

17

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

18

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

19

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

20

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

21

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

22

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

23

קול קורא | גלויות בנושא "מיפו באהבה" | מוזיאון יפו העתיקה

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

24

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

25

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

26

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

27

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

28

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

29

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

30

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

31

קולנוע הפסגה ביפו העתיקה חוזר ★ יולי של קומדיות התבגרות ★ הכניסה חופשית!

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

1

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

2

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

3

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

4

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

5

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

6

יוגה בשקיעה בכיכר קדומים ⛅ כל שלישי ב-18:00

+ ייצוא אירועים