מכרזים

מכרז להפעלת קיוסק בנמל יפו העתיקה

אוקטובר 2017

מכרז להפעלת קיוסק בנמל יפו העתיקה – מסמך תשובות לשאלות הבהרה

אוקטובר 2017