מכרזים

מכרז להפעלת קיוסק בנמל יפו העתיקה

פברואר 2018