מכרזים

מכרז פומבי דו שלבי מס 28/2020 להענקת זכות שימוש בנכס OJ4 רחוב הצורפים 29 ביפו העתיקה