מכרזים

מכרז פומבי דו שלבי מס 11/2020 להענקת זכות שימוש בנכס במזל דגים 18 ביפו העתיקה

מכרז פומבי דו שלבי מס 11/2020 להענקת זכות שימוש בגלריה מספר 18 ברציף העליה השניה בנמל יפו