אטרקציות

שער האמונה

פסל גדול, עשוי אבן גלילית, מעשה ידי הפסל דניאל כפרי מירושלים בין השנים 1973-1975. הפסל ניצב בראש גן הפסגה ביפו העתיקה.

הפסל דמוי שער, בנוי שני עמודים בשגובהם ארבעה מטרים ועליהם אבן עליונה שגם אורכה ארבעה מטרים.השער המפוסל הוא שער הכניסה לארץ ישראל, ומבטא את הבטחת הארץ לאבותנו – אברהם, יצחק ויעקב. בשני עמודי השער מופיעים שלושת האבות – מקבלי ההבטחה והאבן העליונה מסמלת את ראשית ההגשמה באמצעות כיבוש יריחו וארץ ישראל על ידי יהושע בן-נון.

העמוד הראשון מתאר את סיפור עקידת יצחק. זהו תיאור יוצא דופן של אקט העקידה – אברהם נראה כורע על האיל ומרים את יצחק בנו מעלה לעולה. יצחק שוכב כאשר פניו, הדומים לפניו של אברהם , מופנים כלפי מעלה .

העמוד השני – מתאר את חלום יעקב בו הובטחה הארץ לזרעו.יעקב ישן על הארץ והאבן מונחת למראשותיו מעליו שני מלאכים , אחד עולה ואחד יורד, במהופך, והריתמוס של הכנפיים מעורר אסוציאציה של סולם. הקורה העליונה מסמלת את ההגשמה ומתארת את כיבוש יריחו .הכוהנים סובבים את העיר יריחו, כשבידיהם שופרות והם נראים נושאים את ארון הברית.